Driva-eget.se har intervjuat oss

Tidningen driva-eget.se skriver i juninumret om kooperativa företag - och har valt att intervjua oss i Konsultkooperativet! Köp numret och läs hela intervjun.

Nya stadgar godkända

Våra nya stadgar är godkända av bolagsverket, nu är det enklare och tydligare för nya medlemmar, och föreningens syfte ännu tydligare.

Extrastämma för att finslipa stadgarna, och kickoff!

Det är svårt att få allt perfekt på första försöket - vi har identifierat ett par brister i våra stadgar, som vi nu arbetat med att förbättra. En del juridiskt prat, för att slippa ha några extra avtal vid sidan om, samt förtydligat vårt syfte något. Men kanske främst gjort det ännu mer rättvist för nya medlemmar.

Kan man ha ett helt papperslöst kontor?

Kan man driva ett konsultföretag utan att hantera mängder med papper? Javisst! Vi har med hjälp av flera olika verktyg och lösningar lyckats optimera bort den allra största delen av vår pappershantering.

Pagination


© 2018. Konsultkooperativet fria teknik- och managementkonsulter.