Frilansande IT-konsulter

Målet med grundandet var att skapa ett bolag som är rättvist, demokratiskt och som tillgodoser de behov frilansande teknikkonsulter har.

Både Markus och Johan har lång erfarehet av att vara IT-konsulter, som programmerare, systemutvecklare, arkitekter och projektledare. Båda har arbetat både som anställd i vanliga konsultbolag, genom medarbetarägda konsultbolag, samt som frilansande konsulter, antingen genom klassiska konsultmäklare, eller direkt mot egna kunder.

Denna breda erfarenhet av att jobba på olika konstellationer har givit god insikt i för- och nackdelar med de olika uppläggen. Som frilansande konsult har man stor frihet att styra över sina uppdrag, men man har inte samma naturliga nätverk. I ett medarbetarägt bolag kan man ofta vara frilansande, men samtidigt del av någonting större. Nackdelen brukar dock vara att alla inte äger på samma vilkor. Grundare och tidiga ägare besitter ofta stor makt i bolagen.

Det var dessa erfarenheter som gjorde att Konsultkooperativet grundades hösten 2017. Mycket energi och arbete har lagts ner för att skapa en grund till ett bolag som ska ha alla fördelar från de olika uppläggen, men inga utav nackdelarna.

Avkastning från Konsultkooperativet

Målet med grundandet av kooperativet var att skapa ett bolag som är rättvist, demokratiskt och som tillgodoser de behov frilansande teknikkonsulter har, framförallt inom gemensam administration, kundkontakter och säljstöd.

Föreningen har i sig inget vinstintresse - så den är inte startad för att få avkastning på en investering. Grundarna tjänar inget på föreningen förutom den vinst det innebär att göra saker tillsammans.

Föreningens stadgar föreskriver bland annat att föreningen inte ska göra någon vinst - det innebär att det mellanskär (serviceavgift/arvode) som föreningen tar ut, alltid kommer att minimeras. Det är även reglerat hur stor budgetomslutning föreningen får ha - detta kommer göra att serviceavgiften (arvodet) i snitt ej ska överstiga sex procent.

Låter det intressant? Du är i så fall välkommen att ansöka om medlemskap [här]((mailto:konsl@konsult.coop)!


© 2019. Konsultkooperativet fria teknik- och managementkonsulter.