Nya stadgar godkända

Våra nya stadgar är godkända av bolagsverket, nu är det enklare och tydligare för nya medlemmar, och föreningens syfte ännu tydligare.

Syftesparagrafen

Syftet med föreningen är kanske det viktigaste av allt - och nu är det ännu tydligare vad föreningen förväntar sig av sina medlemmar, och vad medlemmarna kan förvänta sig av föreningen.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda medlemmar tjänster för att främja medlemmarnas affärsverksamhet. Tjänsterna kommer främst att bestå i försäljning, marknadsföring, kompetenshöjning, team-building, samt därmed förenlig verksamhet.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att leverera konsulttjänster inom teknik, management, marknadsföring och försäljning till föreningen samt föreningens kunder, samt genom att dela med sig av kontakter och nätverk inom privat och offentligt näringsliv för att främja alla medlemmars möjlighet till utvecklande uppdrag. Konsulttjänsterna skall utföras av erfarna yrkespersoner med goda referenser.

Medlemsnivåer

Vi har även ändrat antal nivåer från 4 till 2, samt höjt minsta insats till 1/4 inkomstbasbelopp

Insatsen i föreningen är uppdelad i två nivåer. Nivå 1 är obligatorisk, övriga nivåer är valfria 

Nivå 1: en fjärdedels basbelopp (2017: 15,375 kronor) 

Nivå 2: ett basbelopp (2017: 61,500 kronor.) 

Varje medlem ska delta i föreningen med en (1) insats (obligatorisk insats). Insatsen ska betalas till föreningens konto senast 30 dagar efter inträde i föreningen. Ny medlem kan endast delta med insats motsvarande Nivå 1. 

Medlem kan välja att öka sin insats till Nivå 2. Ökning av insatsen meddelas skriftligen till styrelsen senast 30 dagar innan önskad ökning. Ökning av insats kan ske tidigast 6 månader efter medlems antagande, och endast vid kvartalsskiften. En förutsättning för ökning är att medlem varit aktiv de senaste sex månaderna, med en omsättning i föreningen på minst fyra basbelopp.. Senast dagen före kvartalsskiftet ska insatsökningen betalas till föreningens bankkonto.  

Styrelsen kan besluta, om föreningen är i behov av kapital, att medlemmar kan öka sin insats till nivå 2, utan att uppfylla kraven ovan. Detta måste i så fall erbjudas alla medlemmar. 

Övrigt

Vi har även förtydligat om anställningsförhållande m.m., läs gärna de nya stadgarna här.


© 2019. Konsultkooperativet fria teknik- och managementkonsulter.