Driva-eget.se har intervjuat oss

Tidningen driva-eget skriver i juninumret om kooperativa företag - och har valt att intervjua oss i Konsultkooperativet! Köp numret och läs hela intervjun.

Full-width image


© 2019. Konsultkooperativet fria teknik- och managementkonsulter.